• +90 551 426 48 08
 • Pazartesi-Cuma, 08:30-18:00

MEVCUT YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

 

 

 

PERFORMANS ANALİZLERİ

 

Mevcut bir yapının olası bir deprem etkisiyle analiz edilmesi sonucunda binanın alacağı hasar seviyeleri ve dağılımını gösteren, performansı hakkında önceden bilgiveren dayanıklılık, davranış ve yapı güvenliği durumunu öğrenebileceğimiz analiz yöntemidir.
Talebiniz doğrultusunda, yapıyla ilgili kapsamlı şekilde TBDY 2018-Türk Bina Deprem Yönetmeliğine göre-(sondaj yapılması, zemin ve temel etüdü ile geoteknik rapor, beton karot testi, donatıların röntgeninin çekilmesi ve kolon-kiriş sıyırma ile donatı özelliklerinin tespiti, temel muayene çukuru açılması, tüm verilerin kullanılarak bina deprem performans analizinin yapılıp yorumlanmasıyla rapor oluşturulması) veya betonda tahribatsız test yöntemlerinin kullanılması suretiyle yapıda hasara yol açmadan yine mühendislik teknikleriyle daha hızlı bir şekilde binayla ilgili bilgilendirme raporu oluşturulmaktadır. İşlem adımları:

 • » Mevcut yapıya ait mimari ve statik projeler araştırılır. Mevcut ise bina aplikasyonuna göre kontrol yapılır; değilse taşıyıcı sistem rölövesi alınarak yapının planları çıkarılır.

 • » Beton dayanımını tespit etmek için yönetmeliğe uygun sayıda beton karot numunesi alınır ve yetkili labarotuvar’da test edilir.

 • » Donatı röntgen cihazıyla demirlerin adet, çap ve etriye aralıkları tespit edilir, donatı dizimi ve bağlantı nokta kontrolleri yapılır.

 • » Temel Sisteminin belirlenmesi için muayene çukuru açılır.

 • » Elde edilen veriler kullanılarak 3 boyutlu modelleme ile Performans analizi/Riskli bina analizi sonucunda yönetmelikte belirtilen tasarım depremi etkisi altında program yardımıyla binanın simülasyonu izlenir; yapacağı deformasyonlar incelenerek binada performans düzeyleri-hasar seviyeleri- tespit edilir.

 • » Rapora göre isterseniz sadece kapsamlı teknik bilgileri alırsınız, binada yaşanıp yaşanamayacağını öğrenirsiniz. Eğer rapor sonucunda yapı sınırlı düzeyde veya onarılabilir durumda ise binayı güçlendirme yoluna gidersiniz. Binada çok ağır hasarların meydana geldiği göçme riski gibi bir rapor sonucunda kentsel dönüşüme başvurarak yapının yıkılması için kentsel dönüşüm kanunundan yararlanma yoluna gidersiniz.

PERFORMANS HİZMETLERİ

 • • Yapı Deprem Testi

 • • Yapı Deprem Analizi

 • • Yapı Deprem Raporu

 • • Yapı Güçlendirme Projesi

GÜÇLENDİRME

 

Mevcut yapıların gerek geleneksel (betonarme mantolama, çelik plaka takviyeleri, çelik çapraz eklenmesi) gerekirse ileri yöntemlerle (sismik izolasyon, sismik damper/sönümleyiciler, karbon lifli polimerler- FRP) depreme karşı performanslarının artırılması ENG Mühendislik’in uzmanlık alanlarından birini teşkil etmektedir.

KONVANSİYONEL GÜÇLENDİRME:

Mevcut binaların alışılmış ve evvelki depremlerde kendini ispat etmiş yöntemler ile güçlendirilmesi, yapıya ilave betonarme ya da çelik çaprazlarla deprem perdesi ilave edilmesi şeklinde olmaktadır. Sistem güçlendirmesi olarak da adlandırılan bu perde ilave yöntemi, yapıya rijitlik katmakta ve deprem esnasında oluşacak aşırı ötelemeleri sınırlandırıcı rol oynamaktadır. Bunun yanında mevcut kolon veya kirişlerin betonarme/çelik lamalar ya da mantolama ile kesitlerinin ve donatılarının artırılması da geleneksel güçlendirme örneklerindendir. Özellikle bodrum katlarda başlayan ve yukarıdaki katlara doğru ilerleyen donatı paslanmasının etkilerini durdurmak için korozyon tamiri ve yüksek mukavemetli harç ile onarımla eleman bazında konvansiyonel takviyelerden sayılabilir. Anlatılan yöntemler etkindir; ancak çeşitli durumlarda kolay uygulanabilir olmayabilir. Yenilikçi yöntemler ile güçlendirme alternatiflerini işverene sunmak ve klasik yöntemlerin cevap veremediği yerlerde çözümler üretmek mümkündür.

POLİMER GÜÇLENDİRME:

Lifli polimerler (LP) ağırlıkla karbon (karbon fiber) veya cam elyaf kumaşların epoksi bazlı reçineler ile sertleşmesi ile oluşan ve mevcut yapıların kapasitelerinin ve sünekliklerinin artırılmasında ekonomik çözümler sunabilen malzemelerdir. ENG Mühendislik, lifli polimer güçlendirme projelerinde detay mühendislik hesapları, pafta çizimleri, güçlendirme uygulaması ve kalite kontrol süreçlerinin hepsinde işverene çözümler sunabilmektedir. Sahada gerçekleştirilen yapışma testi ile yüzey taşlama ve tamirinin yeterliliği, akredite laboratuvarlarda yapılan çekme testleri ile de lifli polimer malzeme dayanımları kontrol edilmekte sonuç olarak işverene kalite kontrolü yapılmış lifli polimer güçlendirme hizmeti sunulmaktadır.

Güçlendirme Hizmetlerimiz

 • • Güçlendirme Metodunun Belirlenmesi ve Analizlerin Gerçekleştirilmesi

 • • Güçlendirme Projesinin Oluşturulması

 • • Güçlendirme Maliyetinin Çıkarılması

 • • Uygulamanın Gerçekleştirilmesi